ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Παραμετροποιούμε εμπορικές εφαρμογές.Παραμετροποιούμε εφαρμογές ανοικτού κώδικα.Κατασκευάζουμε custom εφαρμογές.

Παραμετροποιούμε εμπορικές εφαρμογές έτσι ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στις ανάγκες της επιχείρησης.
Υλοποιούμε συστήματα εμπορικής διαχείρισης, επικοινωνιών, αποθήκευσης και ασφάλειας δεδομένων, ασφάλειας δικτύων.
Δίνουμε έμφαση στο λογισμικό ανοικτού κώδικα.

asterisk logo freenas logo elastix
vtiger smoothwall-new PfSense logo