ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Προλαβαίνουμε ή επεμβαίνουμε άμεσα σε όποιο πρόβλημα προκύψει στην υποδομή έτσι ώστε να έχετε πάντα διαθέσιμα εργαλεία για τη δουλειά σας.

Φροντίζουμε ώστε το δίκτυο και οι υπολογιστές των εταιρειών που μας εμπιστεύονται να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Με τακτικές προληπτικές συντηρήσεις προλαβαίνουμε πολλά προβλήματα και σας γλιτώνουμε από χαμένες ώρες εργασίας.
Σε κάθε μικρό η μεγάλο πρόβλημα που θα προκύψει, ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας είναι δίπλα σας στον μικρότερο δυνατό χρόνο.
Έτσι μπορείτε να ασχοληθείτε απρόσκοπτα με την εργασίας σας και όχι με καθημερινά προβλήματα υπολογιστών.

Προσφέρουμε

  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη
  • Συμβόλαια συντήρησης