ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

What

• Web Site creation
• Web site technical and content support
• Search Engine optimization

Who

National and Kapodistrian University of Athens

Where

Athens Greece

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

A new established department of National and Kapodistrian University of Athens, about business and organizations management.

Impact of the project

New established department of National and Kapodistrian University of Athens needed an advanced web site and the same time keeping the principals of University.

Want to Discuss
Your Upcoming Project?

Contact us

Netsense will help you get things done

Image
info@netsense.gr
+30 6977573071